Bốn mươi năm chiến tranh đã đi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân không chỉ được sống trong hòa bình mà còn có điều kiện học hành phát huy trí tuệ của mình để xây dựng quê hương đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *