Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Trong đó tình trạng thanh niên, thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng về tính chất, mức độ, cũng như phương thức thủ đoạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *