Trước tình hình phân lô, bán nền tự phát diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Vĩnh Long,  Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực tế ở 2 xã Trường An và Tân Ngãi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *