Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là khai thác cảnh quan sông nước, tạo sự khác biệt, hấp dẫn riêng để phát triển kinh tế du lịch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *