Xác định xây dựng phường văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua của địa phương. Qua thời gian phấn đấu, đến nay thành phố Vĩnh Long có thêm 3 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *