Phong trào trồng cây nhớ Bác thời gian qua được đoàn thanh niên huyện Vũng Liêm hưởng ứng tích cực. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên, cùng địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *