Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tháng thanh niên năm 2018, những ngày qua các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các địa phương xây dựng và nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *