Đợt xâm nhập mặn rằm tháng giêng âm lịch  dù không cao nhưng cũng khá gay gắt. Có lúc độ mặn lên đến gần 6 phần ngàn đo được tại trạm Cống Nàng âm xã Trung Thành Đông huyện Vũng Liêm.  Với độ mặn này khu vực các xã cù lao Thanh Bình Quới Thiện thuộc huyện Vũng Liêm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên nhờ thực hiện các giải pháp chủ động nên thống kê ban đầu cho thấy nông dân các xã cù lao Dài chưa bị thiệt hại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *