Sáng nay, thành ủy TP Vĩnh Long tổ chức tổng kết thực hiện NQTW 3 (khóa 8) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy  thực hiện NQ số 10 và 11 Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *