Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, theo kế hoạch, từ ngày 22 – 27/11/2014, Trung tâm Xúc tiến thương mại Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Tam Bình và Vũng Liêm tổ chức 2 phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” tại 2 huyện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *