Thời gian qua, với sự nỗ lực của lực lượng Công an cùng nhân dân nên tình hình trật tự, an toàn xã hội ở thị trấn Vũng Liêm được giữ vững. Các loại tội phạm được kiềm chế và đẩy lùi, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *