Giảng dạy ở một trường thuộc vùng nông thôn, thầy giáo Lương Phước Hậu luôn tìm kiếm, sưu tầm nhiều thông tin, tư liệu, hình ảnh và làm đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *