Tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, nhiều năm qua, cư dân từ khắp nơi trên mọi miền của đất nước đã chọn nơi đây như một miền đất mới để khởi đầu cơ nghiệp. Với sự quyết tâm bám biển, bám đảo lập nghiệp và làm giàu, nhiều cư dân trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc đã và đang có cuộc sống mới ngay giữa trùng khơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *