Không phải ngẫu nhiên mà cứ đến Tết thì những người thân trong gia đình lại mong đợi nhau ngày gặp mặt. Phong tục của người Việt ta thì cho dù đi đâu, đến Tết là ngày mọi người quay về bản quán để đoàn viên, sum họp gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *