Vụ lúa Thu Đông năm nay nông dân tỉnh Vĩnh Long xuống giống hơn 43.250 ha. Hiện có trên 12.600 ha đã được thu hoạch. Thời điểm này, nông dân tập trung thu hoạch số diện tích còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *