Tại huyện Tam Bình, sáng nay Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long tổ chức  tập huấn nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *