Hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh đang triển khai thực hiện lộ trình tăng giá viện phí theo Thông tư số 02 của Bộ Y tế. Tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai thực hiện giá viện phí mới vào tháng 12 năm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *