Trước tình trạng hoạt động khai thác cát diễn biến phức tạp, Tổ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác theo Quyết định 1422) sẽ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát sông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *