Tăng cường kiểm soát phát hiện kịp thời không để bệnh viện phải ngưng hoạt động do có bệnh nhân mắc Covid 19 là nhiệm vụ được các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đặt lên hàng đầu. Bước đầu công tác này đã phát huy hiệu quả để duy trì hoạt động bình thường của bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *