Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương, thời gian qua, ngoài việc mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long còn phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *