Hai ngày qua, nước mặn đã bắt đầu xâm nhập lại địa bàn 2 huyện Vũng Liêm và Trà Ôn. Ngay sau khi có thông tin, ngành chuyên môn và chính quyền địa phương của 2 huyện này khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *