Mặc dù không phải là xã điểm nông thôn mới nhưng năm nay xã Tân Phú, huyện Tam Bình quyết  tâm hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư thông qua việc huy động các nguồn vốn khác nhau từ nội lực của địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *