Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tân Long Hội (H.Mang Thít – tỉnh Vĩnh Long) đề ra khâu đột phá về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành SXNN theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao giá trị kinh tế cây trồng, vật nuôi và đã đạt kết quả khả quan trong cơ cấu lại ngành NN.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *