Xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 5 của huyện Vũng Liêm hoàn thành tất cả các tiêu chí nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *