Xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm tuy không phải là xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhưng với quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân nên đến nay địa phương đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *