Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường và kiến trúc ở các đô thị đã có nhiều khởi sắc, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân. Thị trấn Tam Bình là một trong những đô thị như thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *