Nông nghiệp Việt Nam nói chung và Vĩnh Long nói riêng đã có những bước phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất tăng liên tục trong một thời gian dài.Tuy nhiên, việc tăng trưởng của nông nghiệp trong thời gian qua theo đánh giá là thiếu tính bền vững,  nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vấn đề trọng tâm của ngành nông nghiệp trong năm 2014 chính là tập trung thực hiện tái cơ cấu để nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *