Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm được Vĩnh Long tập trung thực hiện trong thời gian qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *