Sáng nay, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Long hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *