Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa 12 cho cán bộ chủ chốt các cấp. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì hội nghị. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *