Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy và đề cương tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Bách Khoa, ủy viên thường vụ, thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *