Ngày 17/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *