Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Thông báo kết luận số 94 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *