Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16, Hội nghị lần thứ 5, BCHTW  Đảng khóa X “về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *