Năm nay, nhiều nhà vườn Chợ Lách – Bến Tre tạo ra nhiều loại kiểng hình gà bằng cây hạnh, còn gọi là tắc, để phục vụ thị trường tết Đinh Dậu và rất hút hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *