Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thu hút mời gọi đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát  triển và tạo việc làm cho người lao động, thời gian qua cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư, tỉnh Vĩnh Long còn tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các Khu công nghiệp tại địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *