Người dân được tập huấn về tác hại của rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực trên đồng ruộng, ảnh hưởng môi trường xung quanh và đặc biệt là đối với sức khỏe con người; về hố chứa rác thải bảo vệ thực vật,  biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thu gom, vận chuyển và xử lý chúng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *