Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt Đề án Xây dựng Bảo tàng NN vùng ĐBSCL để trình Bộ VH TT và DL bổ sung vào quy hoạch hệ thống Bảo tàng Việt Nam và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bảo tàng dự kiến xây dựng tại TT Vũng Liêm, trên diện tích hơn 11 ha, vốn đầu tư khoảng 400 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa. Đề án nhằm tạo dựng một thiết chế văn hóa xứng tầm với vai trò và vị thế của ngành nông nghiệp và vinh danh sự cần cù, sáng tạo của người nông dân.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *