Năm 2016, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và lồng ghép được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *