Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác xây dựng cơ bản; từ đầu năm đến nay, cùng với việc  kiểm tra xử phạt hành chính trên lĩnh vực xây dựng , thanh tra Sở xây dựng còn tăng cường công tác thanh tra XDCB tại nhiều công trình trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *