Chiều nay, Sở Nội vụ Vĩnh Long đã tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Kết quả nổi bật của công tác nội vụ trên địa bàn tỉnh năm 2014 là việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí, thời gian của tổ chức và cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *