Sở Giao thông vận tải  tỉnh Vĩnh Long vừa xây dựng kế hoạch khảo sát, xây dựng quy hoạch các điểm đón – trả khách và quy hoạch mạng lưới tuyến hành khách cố định nội tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *