Năm học 2020-2021, Ngành giáo dục Vĩnh Long tiếp tục thực hiện các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; xây dựng trường chuẩn quốc gia; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tập trung đầu tư giáo dục mũi nhọn và chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *