Ngày 21/2, Sở GDĐT Vĩnh Long đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trước khi học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết tại các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *