Mặc dù kỳ thi có nhiều đổi mới, là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT chủ trương thi tốt nghiệp THPT 4 môn gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn; cấu trúc đề thi cũng thay đổi theo hướng vận dụng kiến thức, đòi hỏi thí sinh biết sáng tạo, có khả năng tư duy suy luận trong quá trình làm bài nhưng tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp ở cả 2 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Vĩnh Long đều tăng so với năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *