Cảnh giác trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại nhiều địa phương như hiện nay, các DN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang siết chặt quy trình phòng chống dịch trong tình hình mới trên cơ sở phương án đã được áp dụng trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *