Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc bảo vệ BV an toàn phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu nhằm duy trì tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *