Hạn, xâm nhập mặn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân ở ĐBSCL. Do vậy, những giải pháp phòng chống, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ để thích ứng với thiên tai trở nên cấp bách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *