Đến nay, việc học tập, làm theo gương Bác đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng tại địa phương.     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *