Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Tân Hưng, huyện Bình Tân vừa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện mô hình “Phát huy vai trò của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tham gia giữ gìn an ninh trật tự.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *